De Danske Bilimportører vil forbyde 1 million personbilers adgang til danske byer

Fra uventet kant kommer nu et forslag om at forbyde en million bilers adgang til flere byer i Danmark.

”Vi mener, at man allerede i 2023 skal have miljøzoner i Danmark, der kun tillader personkørsel af euronorm fem og seks. Derefter bør man i 2025 hæve grænsen sådan, at det kun er biler med den mest skånsomme udledning – altså euronorm seks – der kan køre i miljøzonen. Det er et meget ambitiøst forslag, og det kræver selvfølgelig, at politikerne fastholder deres grønne ambitioner.” siger adm. direktør hos De Danske Bilimportører, Mads Rørvig.

Forslaget betyder konkret, at der fra 2023 vil være ca. 600.000 biler, der ikke kan køre i de centrale dele af storbyerne. Når kravene til udledningen igen stiger i 2025, vil en million danske biler ikke kunne køre i storbyerne. Det svarer til hver tredje bil i 2025. Selvom der er tale om mange biler, mener adm. direktør Mads Rørvig, at miljøzoner er et helt nødvendigt skridt for at sikre den grønne omstilling:

”Ældre biler forurener typisk mere end nye biler, der skal leve op til større miljø- og klimakrav. Derfor er der en oplagt klimagevinst i at udskifte ældre biler med nye. I dag gælder miljøzoner i Danmark kun de mest forurenende lastbiler, busser og varebiler og ikke almindelige personbiler. Det ser vi gerne, der bliver lavet om på, så vi kan gøre vores fælles klimaambitioner til konkret handling.”

Det er snart slut med gamle biler i større danske byer.

Transportministeren har sammen med en række storbykommuner for nylig indgået klimasamarbejdsaftaler, hvor fem store kommuner blandt andet forpligter sig til at omstille den kommunale bilpark. Og det er helt afgørende, at kommuner og Folketinget arbejder sammen mod den grønne omstilling.


”Vi kan ikke gøre det alene. Danmarks 70 pct. reduktionsmål er ambitiøst, men jeg mener, at erhvervslivet og folkestyret finder sammen om fælles løsninger, kan vi nå langt. Men helt afgørende for den grønne omstilling er langsigtede og stabile rammevilkår.” udtaler adm. direktør hos De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, og fortsætter:

”Derudover bør vi i fremtiden beskatte biler efter hvor meget de udleder, og ikke efter hvor meget de er værd. Det bør politikerne tage med i overvejelserne, når de næste gang skal justere på afgifterne”.


Reklame: