Dragster brænder bil ned

Selv stillestående har en dragster nok muskler til at brænde en bil af

Og der ikke tale om selve dragsteren, men bilen placeret bag det jetmotorens gigantiske ‘afgangrør’.

Af jern er du kommet, til kul skal du blive på 10 sekunder!