Veteranbilers originalitetskrav er væk – men det er for tidligt at juble

For veteranbiler betyder de nye afgiftsregler også en del - bl.a. fordi originalitetskravet er fjernet.

Finansloven for 2021 fjerner originalitetskravet for klassikere, men alt efter formuleringen i lovteksten kan det hele blive meget værre om kort tid.

Originalitetskravet til veteranbiler bliver afskaffet, til glæde for Motorhistorisk Samråd og mange veteranbilejere. Men alt efter, hvordan lovforslaget er udformet, kan der vel være en slange i paradis, skriver Bil Magasinet.

Ifølge paraply-organisationen SKAD, der organiserer MC- og autoskadebranchen i Danmark, verserer der nemlig i øjeblikket en sag ved Landsskatteretten, hvor Skatteankestyrelsen vil have mere i afgift af en let ombygget motorcykel, som ellers opfylder de krav, som Motorstyrelsen fastsætter med udgangspunkt i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2.

Myndigheder uenige om originalitet
Ifølge en pressemeddelelse fra SKAD har Skatteankestyrelsen den 23. november fremsendt et oplæg til Landsskatteretten, hvori det slås fast, at Motorstyrelsen handler i strid med loven med sin fortolkning af, hvor original en bil skal tage sig ud ifølge ovennævnte lov, og at biler og motorcykler ikke må ændre ”look”, uden at der afregnes ny registreringsafgift.Hvis den nye finanslov blot fjerner originalitetskravet, og ikke ændrer nævnte paragraf, kan Landsskatteretten med andre ord slå hul i begejstringen med én afgørelse.

Det vides ikke, om der fortsat er belæg for retssagen, og i givet fald, hvornår den afgøres, så vi følger sagen.