Trafik: Gigantisk aftale på plads om infrastruktur for mere end 160.000.000.000 kr.

Transportministeriet
Foto: Transportministeriet

Aftale om Infrastrukturplan 2035 er netop indgået. Med investeringer for samlet set mere end 160 mia. kroner er der tale om den største danske infrastrukturplan nogensinde.

I planen indgår investeringer for mere end 86 mia. kroner i kollektiv transport og ca. 64 mia. kroner til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen indeholder nye projekter for 106 mia. kroner.

Finansminister Nicolai Wammen siger:


– Vi har i dag vedtaget en bred og ambitiøs plan på 160 mia. kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid. Med aftalen samler vi Danmark og binder landet endnu stærkere sammen. Det er en snusfornuftig investering i bl.a. kollektiv trafik, veje og cykelstier, som vil gøre hverdagen nemme for mange og sikre danske virksomheder endnu bedre mulighed for at afsætte deres varer og skabe arbejdspladser – uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det er jeg glad for, at vi har fundet rigtig bred opbakning til.

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

  • Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.
  • Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.
  • Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.
  • 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.
  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Forslagene skal bl.a. mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Infrastrukturplan 2035 i sig selv CO2-neutral.

Alle projekterne fra regeringens udspil Danmark Fremad indgår i aftalen.

Det skriver Transportministeriet.Kasper Erling er redaktionschef og medejer af Boosted.dk. Han har skrevet professionelt om biler i over 20 år. Email: ke@boosted.dk