Rapport: Dyrere benzin og diesel – ALLE bilister skal betale vejskat

I disse minutter fremlægger en kommission deres forslag til, hvordan den danske bilpark kan blive mere grøn – og konklusionen er klar – det skal være rasende dyrt at eje en bil.

Hvis det står til kommissionen for grøn omstilling af personbiler, skal det være meget dyrere at køre benzin-og dieselbil i Danmark.

I forskellig omfang skal bilister, der holder fast i deres benzin eller dieselbil, straffes frem mod 2030, hvor regeringen ønsker at have en million elbiler på vejene. Det mål kommer ifølge kommissionen til at koste 5,7 milliarder kroner.

Et forbud kan ikke lade sig gøre, erkender kommissionen. Men til gengæld er det muligt at brandbeskatte de danske bilister endnu mere, end tilfældet i forvejen er.


Blandt andet skal benzin og diesel allerede fra næste år koste en krone mere pr. liter.  Egentlig skulle komissionen have fremlagt bud på, hvordan en grøn omstilling af vognparken kunne have ladet sig gøre, uden at det ville have kostet statskassen eller samfundet noget, men det lykkedes altså ikke.

I stedet har man fremlagt bud på, hvor meget det vil koste at omlægge den danske vognpark mod 2030. Skal målet om en million elbiler nåes i 2030, vil komme til at koste benzin-og dieselbilsejere 5.900 kr. ekstra om året at holde på deres biler, siger kommissionen.

De vigtigste forslag er:

• En vejafgift på 1.000 kroner om året, som alle bilejere skal betale for at køre på vejene. Afgiften gælder også udenlandske bilister.
• Benzin- og dieselpriserne skal stige med en krone per liter allerede fra næste år. Det gælder dog kun, hvis politikerne vil have mere end 750.000 elbiler på vejene i 2030.
•Nye elbilsejere skal have et årligt tilskud på 2.500 kroner indtil 2030.
•Registreringsafgiften skal ændres, så den afspejler, hvor meget CO2 bilen udleder.
• Registreringsafgiften for fossile biler skal sættes op, hvis politikerne vil have en million elbiler på vejene i 2030.

• Registreringsafgiften på elbiler skal stige gradvis frem mod 2030. I dag er der reelt ingen registreringsafgift på elbiler op mod 400.000 kroner.
Kilde: Dr.dk

Sådan ser kommissionens anbefalinger ud:

1. model: 500.000 grønne biler
Første model er at få en halv million nul- og lavemissionsbiler på gaden. Det er samtidig den model, der giver færrest nye miljøvenlige biler på gaden. Til gengæld er det ifølge kommissionen den model, der giver flest penge i skatter og afgifter.

Modellen går ud på at omlægge registreringsafgiften, og at der derudover indføres et tillæg til registreringsafgiften på 250 kroner pr. gram CO2 pr. km.

Samtidig indføres et årligt tilskud til de grønne biler på 2.500 kroner – noget man kan kalde for en negativ ejerafgift. Derudover indføres et bundfradrag på alle biler – dog et højere fradrag på grønne biler.

Derpå vil man lave en decideret vejafgift, som afvejes af drivmiddel, ligesom der skal indføres en afgift på den lovpligtige ansvarsforsikring. For ejere af benzin- og dieselbiler vil den model koste 400 kroner ekstra årligt.

2. model: 600.000 grønne biler
Den model ligner meget model 1. Dog skal der gives større lempelser på afgiften på grønne biler. For ejere af benzin- og dieselbiler vil modellen her også koste 400 kroner ekstra om året.

3. model: 750.000 grønne biler
Her lyder forslaget, at afgiften på grønne biler sænkes, og at afgifterne til konventionelle biler hæves.

Man vil for eksempel lade brændstofpriserne stiger en kroner pr. liter. Derudover lægges der op til, at prisen hæves betragteligt for udledning af CO2 pr. km.

Modellen indebærer ligesom de to foregående en negativ ejerafgift – et årligt tilskud på 2.500 kroner til grønne biler. Også her vil man indføre vejafgifter. Denne model vil koste ejerne af diesel- og benzinbiler 2.300 ekstra årligt.

4. model: 1.000.000 grønne biler
Denne model er den, som suverænt skal give flest grønne biler. Samtidig den dyreste model for samfundet. Helt konkret er det her ejerne af diesel-og benzinbiler mærker hårdest. Man vil for eksempel indføre et tillæg til registreringsafgiften på 600 kr. pr. gram CO2 pr. km op til 125 gram. Derudover er det 1.200 kroner pr. gram.

Også her skal det blive markant dyrere end det er i dag at tanke brændstof. En krone ekstra pr. liter. Konkret vil modellen betyde en ekstra omkostning årligt på 5300 kroner. Omregnet i kroner og ører svarer det til små 80.000 kroner, hvis man har en diesel- eller benzinbil frem til 2030.

Lige nu udleder de danske personbiler lidt under 7 millioner ton CO2 om året.


Reklame: