Nye regler for beskatning af firmabiler: Så meget billigere bliver særligt én type bil

Erhvervsleasing

Dette er sponsoreret indhold

Der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet kommer til at se flere grønne biler på de danske veje. En politisk aftale om nye bilafgifter, har nemlig gjort det mere fordelagtigt at investere i særligt én type bil. Her hersker der ingen tvivl om, at det i grove træk er brugerne af miljøvenlige el- og plugin-hybridbiler, som er de store vindere, mens brugerne af konventionelle diesel- og benzinbiler er de store tabere. De opdaterede regler har særligt betydning for dem, der gennem en virksomhed har kig på erhvervsleasede firmabiler. Få overblik over de nye regler, der træder i kraft fra den 1. juli 2021 her:

Nye regler for beskatning af firmabiler

Ved brug af erhvervsleasing er der en rækker regler, som man skal forholde sig til for at være på den rigtige side af loven. Det handler mest om at betale de rette satser og få de rette fradrag – men det kræver, at du jævnligt tjekker op reglerne for beskatning. Reglerne bliver nemlig ofte opdateret, og senest var det reglerne for beskatning af firmabiler, der blev ændret den 9. februar 2021. 

I grove træk gør de nye regler det fordelagtigt at lease miljøvenlige biler. Med de nye regler, der træder i kraft fra den 1. juli 2021, er det nemlig muligt at lease en elbil op til 500.000 kr. uden at betale registreringsafgift. Forinden de nye regler var grænsen på 400.000 kr. Det betyder, at virksomheder for fremtiden har mulighed for at få fingrene i nogle dyrere udgaver af el- og plugin-hybridbiler. Omvendt er benzin- og dieselbiler blevet et dyrere alternativ. 

Fremadrettet vil registreringsafgiften i højere grad blive baseret på bilernes CO2-udledning, hvilket betyder at der vil ske en stigning på alt mellem 5.000 kr. til 20.000 kr. for konventionelle diesel- og benzinbiler – mens el- og plugin-hybridbiler vil nyde godt i den anden ende. Beskatningsgrundlaget skal fra 2025 beregnes som 22,5 % af bilens totale værdi, hvor  satsen på nuværende tidspunkt er på 25 %. Satsen vil blive ændret gradvist over de næste fem år.

Overblik over gældende regler for beskatning af firmabiler

Når virksomheder leaser én eller flere biler i erhvervsmæssig sammenhæng, er det typisk for at komme udenom at investere store mængder kapital i virksomhedens biler. Med erhvervsleasing følger nemlig en række fordele, der gør leasing til et mere fordelagtigt alternativ end privatejede biler. Men for at drage fordel af erhvervsleasing, er der en række gældende regler, som du skal være opmærksom på, som blandt andet dækker over følgende: 

  • Beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler, der er taget i brug 1. februar 2020 eller senere, skal ændres, når der sker en genberegning af registreringsafgiften
  • Leasingydelsen er fuldt fradragsberettiget, hvis firmabilen kun bruges til erhvervssammenhænge
  • Ved privat brug af firmabilen såkaldt fri bil, beskattes firmabilen

 Boosted.dk er Danmarks største site om biler. Vil du i kontakt med os? Skriv til boosted@boosted.dk