Ny afgift kan være på vej til disse bilister

foto: pexels.com

En elbilkomission skal se om, på det giver mening at indfører en trængselsafgift i København og på Frederiksberg.

Overborgermesteren i København har allerede gjort det klart, at han vil have bilerne ud af hovedstaden. Men mens der endnu er biler i København og på Frederiksberg, risikerer bilisterne nu at blive ramt af endnu en afgift.

I hvert fald hvis de kører inden for de allerede oprettede miljøzoner i de to kommuner. Det skriver Ekstra Bladet.


Den såkaldte “Kommissionen for grøn omstilling af personbiler” har nemlig præsenteret en rapport, som beskriver mulighederne for at indføre en såkaldt ‘trængselsafgift’.

– Kommissionen anbefaler, at der igangsættes et projektarbejde med henblik på en dybdegående analyse af effekterne, herunder også fordelingseffekter samt omkostninger og teknologiske udfordringer ved kontrol og administration, af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg, før der kan træffes beslutning om at indføre en sådan afgift, lyder det blandt andet i rapporten, som fortsætter:

– trængselsafgift kan endvidere potentielt fungere som en trædesten til en national kilometerbaseret vejafgiftsordning, lyder det i rapporten.

Af rapporten fremgår det desuden, at komissionen har arbejdet med flere forskellige bud på en trængselsafgift. En baserer sig på antallet af minutter, den enkelte bilist befinder sig i miljøzonerne, mens en anden regnes ud fra hele dage.

Kun i københavnsområdet
I minutmodellen har kommissionen taget udgangspunkt i, at satsen for at køre i miljøzonen for personbiler og varebiler er 0,45 kroner per minut i myldretiden og 0,20 kroner per minut uden for myldretiden, skriver Ekstra Bladet.

For lastbiler er taksten henholdvis 1,8 kroner og 80 øre. Alt afhængig af tidspunktet. Rapporten definerer myldretid som trafik i tidsrummet fra klokken 7 til 9 og klokken 15 til 17.

Komissionen mener ikke, at det er relevant at indføre en trængselsafgift i andre byer med miljøzoner. I Aarhus, Odense og Aalborg er disse nemlig ikke store nok til, at de vil give mening, lyder forklaringen.Boosted.dk er Danmarks største site om biler. Vil du i kontakt med os? Skriv til boosted@boosted.dk