KLUMME: Elbilen er løsningen på et problem som ikke findes

Foto: Maxim Hopman

Er der overhovedet sparet noget benzin ved at køre rundt i elbiler. Og skal den besparelse tælles i milliarder af liter?, spørger Willis Eschenbach.

De, der tror, at elbiler gør en forskel … tro om igen.

Besøg vores annoncør:Monster Trucks

En amerikansk myndighed har netop offentliggjort en rapport, hvoraf det fremgår, at i 2021 gav amerikanske privatejede plugin-hybrid- og rene el-biler anledning til en ”besparelse på 2500 millioner liter benzin”.

Men det er vildt overdrevet, fordi der bruges fossile brændstoffer til 61 % af USA’s elektricitet, og vi er nødt til at inkludere:

Energitabet ved at bruge kul eller naturgas til elfremstilling (ca. 45%).
Tab i transmissionskablerne (~ 5%)
Tab ved opladningen af bilen (yderligere ~ 5%).
Så reelt er det mindre end en tredjedel af denne tilsyneladende besparelse, der er en faktisk reduktion i brugen af fossilt brændstof, dvs. ca. 800 millioner liter.

Reklameblok:Ovennævnte rapport hævder også, at fra 2010 til 2021 har elbiler sparet 9 milliarder liter benzin. Hvis vi er venlige, så vil det svare til en reel besparelse på 2,7 milliarder liter.

Det lyder da af meget. Men som sædvanligt skal sådan et tal sættes i perspektiv. USA bruger ca. 1,35 milliarder liter benzin om dagen … så besparelsen svarer kun til ca. 2 dages forbrug.

Jeg gentager lige: Over de seneste 11 år har elektriske biler i USA sparet To Dages Forbrug af Benzin.

Reklameblok:

Hmmm … Og hvor meget har det kostet?
Direkte statsstøtte til elbiler har kostet dig og mig 10 milliarder dollars ind til nu, og vi hænger på krogen til mere. Regeringen har netop forlænget støtten til elbiler indtil 2032 og fjernet grænsen for hvor mange elbiler, der kan få støtte.

Det bliver værre. Regeringen har også lige godkendt at der bruges yderligere 7,5 milliarder dollars af skatteydernes penge på opladestationer.

Så indtil nu har vi brugt over 6 DOLLARS pr. liter benzin, der er sparet … økonomisk selvmord.

De rigeste svindelnummer
Eschenbach forklarer herefter i detaljer, hvordan statsstøtten til elbiler gives i form af nedslag i skattebetalingerne. Hvis man betaler meget i skat og dermed er velhavende, får man meget ud af ordningen, er man fattig, får man næsten ingenting:

Jo rigere du er, jo mere støtte får du til at købe en bil, der slår gnister, men som for det meste kører på fossile brændstoffer. Hvad er det for noget?

Det er ikke andet end et svindelnummer til fordel for de rige. Fattige eller middelklasse-folk betaler for de elbiler som bruges til at signalere dyd af læger, direktører, advokater og politikere.

Og hvor godt sælger elbilerne så? Fig. 1 viser, hvordan folk tror, at de sælger og hvor godt de i virkeligheden sælger. Her er det globale tal.

Figur 1. – Globale salg af elbiler 2005-2021. Til venstre kurven for elbilerne alene, til højre den samme kurve, men sammen med kurven over det total salg af passagerbiler.

Men der er et større problem
Bemærk at data for salget af elbiler (den gule kurve) er den samme i begge diagrammer …

Der er imidlertid et meget større problem med elbilerne – vi er hurtigt ved at løbe tør for både elforsyningen og transmissionskapaciteten til at lade dem op. Californien kan ikke engang holde lys i lamperne, og den gale guvernørs svar på det er et forbud mod salg af benzinbiler efter 2035 …

Og imens har Schweiz måttet bide hovedet af al skam mht. elbiler. Hvis den nuværende energimangel fortsætter i Europa, så planlægger schweizerne at forbyde al kørsel med elbiler, undtagen til ”livsnødvendige” ture her til vinter.

Ikke bare det, men hele overgangen til ”netto-nul” 100% elektrisk energiforsyning i 2050, som mange taler for, er økonomisk, fysisk og politisk umulig.

En fantasiløsning
Problemet med elbiler er, at de er en enormt kostbar fantasiløsning på et problem, der ikke eksisterer. Der er ikke nogen ”klimakrise”, det er bare en løgn for at få folk til at blive bange og gøre, hvad der bliver sagt.

Med mindre vi kan stoppe den vanvittige krig mod fossile brændstoffer, vil det ruinere os alle, drive energiomkostningerne op gennem loftet, efterlade folk med lave indkomster frysende om vinteren og nægte de fattige lande den energi, de behøver for at slippe ud af deres fattigdom.

I Europa går det heller ikke så hurtigt med salget af elbiler, selvom det er steget betydeligt de seneste år. Ved udgangen af 2021 var der 246 millioner passagerbiler i EU, heraf var der kun 2,9 millioner rene elbiler, svarende til godt en procent.

Der var også 2,5 mio. plugin-hybrid-biler, men de tæller jo ikke rigtigt som ”klimaneutrale”. Der blev i 2021 solgt knap 12 millioner biler heraf udgjorde elbiler + plugin 19 % og de rene elbiler kun 10%, se fig. 2.

Figur 2 – Salget af elbiler i Europa 2012-2021 (grønne søjler), resten af bilsalget er de gule dele af søjlerne

Klummen er i først bragt på Klimarealisme.dk og er et udtryk for skribentens egen holdning – ikke Boosted-redaktionens.