Abonnementsbetingelser for Boosted Magazine

Generelt om abonnement på trykt magasin (se længere nede for digitalt): Som ny abonnent modtager du næste måneds nummer af Boosted Magazine, hvis du tegner abonnement inden den 15. i indeværende måned. Du modtager magasinerne i dit tilbud, og derefter får du Boosted Magazine tilsendt portofrit på udgivelsesdagen én gang om måneden i løbende abonnement til normalpris (pt. 59,95 kr. pr. magasin) med samme betalingsinterval som dit tilbud (3, 6 eller 12 måneder). Dette gælder dog ikke ved gave-tilbud, som udløber efter den valgte periode. Boosted Magazine udkommer 12 gange om året. Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af abonnementsbetingelserne. Boosted Magazine forbeholder sig retten til at godkende alle bestillinger, og vi accepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Den kan sendes til boosted@boosted.dk.

Generelt om abonnement på digitalt indhold: Samme betingelser som ovenstående. Ved digitalt abonnement er prisen dog 69 kr. for de første tre måneder, og herefter er prisen 117 kr. (39 kr. pr. måned) for de næste tre måneder. Beløbet opkræves automatisk hver tredje måned.

Opsigelse:
 Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement efter udløb af det valgte kampagnetilbud. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade over for posten fritager ikke for betaling.

Betaling:
 Vi sender dig en e-mail med abonnementsoplysninger, og efter nogle dage modtager du et girokort fra Nets. Udebliver betalingen, sender vi rykkere til dig.

Fortrydelsesret:
 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget dit første magasin. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx. på papir eller e-mail). Modtager du fx. magasinet mandag den 1. og har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du, inden udløbet af fortrydelsesfristen, underrette Boosted Magazine om, at du har fortrudt aftalen på e-mail til boosted@boosted.dk. Har du allerede modtaget magasinet, skal du, medmindre andet er aftalt, selv betale omkostninger (porto/fragt) ved magasinets tilbagesendelse. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til Boosted Magazine i ubrudt emballage.

Behandling af personoplysninger:
 Al kundeinformation såsom navne- og adresseoplysninger behandles fortroligt vha. moderne informationssystemer og lagres kun i abonnementsystemet Iteras, som du som kunde også kan benytte til at ændre adresse osv. Se mere på www.boosted.dk/ditabo. Husk, at du selv har pligt til at melde adresseændring ved flytning − vi får ikke automatisk besked herom. Skulle du i forbindelse med manglende adresseændring ikke modtage din forsendelse, bliver magasinerne ved henvendelse eftersendt med ekstra portoopkrævning. Ligeledes bedes du give besked om evt. ændring af din e-mail-adresse. Vi videregiver aldrig dine oplysninger.

Boosted Magazine
Think Fast ApS
Elværksvej 2A
DK-5863 Ferritslev
CVR: 35529497
Mail: boosted@boosted.dk

[ssba_hide]